~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oδοιπορικό στα παράλια της αλησμόνητης Μ. Ασίας
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«O άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα ν᾽ακούει ένα γλυκό τραγούδι, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα, να βλέπει μια ωραία εικόνα και, αν είναι δυνατόν, να διατυπώνει μερικές ιδέες. Αλλιώτικα χάνει το αίσθημα του καλού και την τάση προς αυτό…». Γκαίτε
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..........διαδικτυακή περιοδική έκδοση * με ειδήσεις * άρθρα για την Κύπρο * υπεύθ. σύνταξης: Πάνος Σ. Αϊβαλής * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Η Φωτό Μου
με τον δημοσιογράφο Πάνο Αϊβαλή

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

ΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΡΗΤΗ καί ΟΧΙ ΜΟΝΟ!!

   ΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΡΗΤΗ καί ΟΧΙ ΜΟΝΟ!!  

Η ύπαρξη Αρκαδικών τοπωνυμίων σε όλες τις περιοχές του γνωστού κόσμου της ιστορικής και προϊστορικής Αρκαδικής αρχαιότητάς μας οδηγεί στη σκέψη, πως ο αρχαιότερος λαός των Αρκάδων διασκορπίστηκε και εγκαταστάθηκε στα σπουδαιότερα και ευφορότερα μέρη της γης στην προσπάθειά του να αναζητήσει τύχη καλύτερη, αφού η άγονη και ορεινή της Αρκαδίας γη αδυνατούσε να τους θρέψει. Καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας δεν μπορεί να παρουσιάσει ένα τόσο μεγάλο προϊστορικό αποικισμό όσο η Αρκαδία. Στην Δύση, στην Ανατολή, στο Νότο και στο Βορρά, οι Αρκάδες Αχαιοί δημιουργούν νέες πατρίδες.
Από τον Οίνωτρο, τον Εύανδρο και τον Πάλλαντα αποικίζεται η Ιταλία. Ο λόφος του Παλλαντινάτου στην Ρώμη και η μούσα του μεγάλου ποιητή Βιργιλίου αποθανάτισε την εγκατάσταση αυτή των Αρκάδων στη Δύση. 
Ο Δάρδανος, πρόγονος του Κάφυος, του Ελύμου και του Αγχίση, στρέφεται προς την Ανατολή και θεμελιώνει την Τροία, που θα Διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην σκηνή της προϊστορίας.

Στον 13ο προ Χριστού αιώνα Αρκάς ὀ Πενθίλος αποικίζει την Θράκη και ο γιος του Εχέλαος ή Αρχέλαος, σαν αρχηγός των Αχαιών της Πελοποννήσου, εγκατέστησε τους Αρκάδες στην Λέσβο και στη μικρασιατική παραλία της Προποντίδος. Ο γιός, εξάλλου, του Αρχέλαου, ο Γράς, δημιούργησε πολλές αποικίες στα ενδότερα της Μικράς Ασίας μέχρι του Γρανικού ποταμού. Στην αποικιακή αυτή κίνηση οφείλει την ύπαρξή της η Αιολία . 
Αρκάδες ακόμη Αχαιοί φτάνουν στην Κρήτη και δίνουν την ονομασία στο νησί από τον Κρηταγενή Δία, που φέρνουν μαζί τους από την Κρητέα του Λυκείου όρους. 
Στα πλαίσια του μεγάλου προϊστορικού αποικισμού των Αρκάδων πρέπει να τοποθετήσουμε και την εγκατάσταση αυτών στο όμορφο νησί της Αφροδίτης, στην Κύπρο. Η αποίκηση της Κύπρου από τους Αρκάδες παρουσιάζεται από τον ιστορικό Παυσανία σαν ένα γεγονός συγκυριακό. Τοποθετείται μετά την άλωση της Τροίας, όταν η τρικυμία πέταξε τους επιστρέφοντες Αρκάδες πάνω στα βράχια της βόρειας Κύπρου.

Τούτο βέβαια είναι ένα μύθευμα, που είχε σαν σκοπό να δικαιολογήσει την εγκατάσταση των Αρκάδων πάνω σε αυτό το νησί. Όμως, η αποίκηση της Κύπρου δεν έγινε τυχαία. Ένα τόσο εύφορο νησί δεν μπορούσε παρά να τραβήξει το ενδιαφέρον του Πλανητικού λαού της ἄγονης Αρκαδίας. Την γνώμη αυτή την στηρίζουμε στο γεγονός ότι η αποίκηση της Κύπρου γίνεται στην εποχή που η αποικιακή κίνηση των Αρκάδων βρίσκεται στην ακμή της. Αξίζει όμως να αναφέρουμε εδώ, πως διηγείται τον αποικισμό της Κύπρου ο Παυσανίας. 
Παραλείπω το αρχαίο κείμενο 
Μετάφραση Από το αρχαίο κείμενο :
- Ο Αγαπήνορας, γιος του Λυκούργου Αγκσίου, που ήταν βασιλιάς μετά τον Εχεμο, οδήγησε στην Τροία τους Αρκάδες. Μετά την άλωση της Τροίας η τρικυμία που έπιασε, όταν οι Έλληνες γύριζαν στην πατρίδα τους, πέταξε τον Αγαπήνορα και το ναυτικό των Αρκάδων στην Κύπρο. Έτσι ο Αγαπήνορας έγινε οικιστής της Πάφου και έχτισε το ιερό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο. Πρωτύτερα η θεά λατρευόταν από τους Κύπριους σε κάποιο μέρος που ονομαζόταν Γολγοί. Μετά από χρόνια η Λαοδίκη, κόρη του Αγαπήνορα έστειλε στην Τεγέα ἔνα πέπλο για την Αλέα Αθήνα. Το επίγραμμα, που ήταν επάνω στο αφιέρωμα, ήταν της ίδιας της Λαοδίκης που φανερώνει και το γεγονός. «Της Λαοδίκης είναι αυτό το πέπλο, το αφιερώνει στην Αθήνα, από την Κύπρο την σεπτή στον τόπο των γονιών της».
- Για την εγκατάσταση, εξάλλου, των Αρκάδων στην Κύπρο μας κάνει λόγο και ο γεωγράφος Στράβων. «Είθ` η Πάφος, κτίσμα Αγαπήνορος, και λιμένα έχουσα και ιερά εύ κατασκευασμένα. Διέχει δε πεζή σταδίους ἐξήκοντα τής Παλαιπάφου και πανηγυρίζουσι διά τής ὀδού ταύτης κατ΄ ἔτος ἐπί ταήν Πλαίπαφον ἄνδρες ὀμού γυναιξίν συνιόντες και ἐκ ταών ἄλλων πόλεων».

Στα μέσα του 16ου αιώνα ένας λόγιος Κύπριος από την Ποταμιού της Λεμεσού, ο Νεόφυτος Ροδινός , αναφέρεται στην αποίκηση της Κύπρου από τους Αρκάδες, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του Παυσανία και του Στράβωνα
..«Ο Στράβων και ο Παυσανίας λέγουσι πώς τήν Πάφον τήν ἔκτισεν ο Αγαπήνωρ, ο Παυσανίας εις τά Αρκαδικά ἔτζη γράφει. Επιγενόμενος χειμών Αγαπήνορα τε και τό Αρκαδικόν Ναυτικόν κατήνεγκεν εἴς Κύπρον και Πάφου τέ Αγαπήνωρ ἐγένετο οἰκιστής, και τής Αφροδίτης κατεσκευάσατο ἐν πόλει Πάφω το Ιερόν» Και ο Στράβων βιβλ. ΙΔ «Ειτα η Πάφος κτίσμα Αγαπήνορος, και ἰερά ἔχουσα εὔ κατασκευασμένα» Ητον η ἄλλη Παλαιά Πάφος, ὠς λέγει αὐτός ο Στράβων». 
Είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι Αρκάδες αποίκησαν την Κύπρο και μετέφερα το αρκαδικό πνεύμα, τα ήθη, τα έθιμα και τη γλώσσα στο όμορφο νησί της Αφροδίτης. Η Κύπρος είναι μία από τις πιο καλές και ευσυγκίνητες θυγατέρες της Αρκαδίας. 


ΠΗΓΗ: “Aρκαδικά Σύμμεικτα» Κώστας Π.Πανόπουλος
Εκδόσεις; “OΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» 2004


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου