Ο φιλόδοξος στόχος της λύσης του Κυπριακού είναι εφικτός, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, και ιδιαίτερα η Τουρκία, θα επιδείξουν τον ίδιο βαθμό δέσμευσης, θα συμμετάσχουν εποικοδομητικά και θα προχωρήσουν κάνοντας συγκεκριμένα και απτά βήματα που θα ενισχύσουν θετικά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μιλώντας το απόγευμα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Ο ΠτΔ είπε ότι χωρίς να θέλει να παραβλέψει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί αισθάνεται την υποχρέωση να τονίσει ότι διαφορές παραμένουν σε μία σειρά από ζητήματα στα κεφάλαια της Διακυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομίας.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, οι πιο σημαντικές διαφορές αγγίζουν την ουσία και τα θεμελιώδη κεφάλαια του Περιουσιακού, του Εδαφικού, και της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων, τα οποία θα γείρουν την πλάστιγγα καταδεικνύοντας κατά πόσον μία λύση είναι εφικτή.
"Στόχος μου είναι να αποφύγουμε τις αποτυχίες του παρελθόντος και να παρουσιάσουμε στον λαό μια ξεκάθαρη και καλά προετοιμασμένη συμφωνία, η οποία δεν θα παρουσιάζει ασάφειες και παραλείψεις, και η οποία θα διασφαλίζει ότι η λύση θα είναι πολιτικά και οικονομικά βιώσιμη, λειτουργική και μόνιμη", σημείωσε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε ότι μεταξύ άλλων πρέπει να διασαφηνιστούν η οικονομική διάσταση της λύσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με το θέμα των Περιουσιών και της θεσμικής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους, η διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής της συμφωνίας, η πρώτη μέρα της λύσης και τί αυτό συνεπάγεται, η εισαγωγή του Ευρώ ως του νόμιμου νομίσματος κατά την πρώτη ημέρα της λύσης και η ταχεία εφαρμογή των διαφόρων πτυχών της συμφωνίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε την Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ των δύο ηγετών για να τονίσει μεταξύ άλλων ότι αυτή καθόρισε τη μεθοδολογία στις συνομιλίες. Δηλαδή είπε, όλα τα κεφάλαια θα πρέπει να συζητηθούν αλληλένδετα, θα είναι μια διαδικασία καθοδηγούμενη από τους ηγέτες και μόνο μια συμφωνία που θα επιτευχθεί ελεύθερα από αυτούς θα μπορέσει να τεθεί σε ταυτόχρονα δημοψηφίσματα, έτσι οποιαδήποτε επιδιαιτησία αποκλείεται.
Τίποτα, πρόσθεσε, δεν θα θεωρηθεί ως συμφωνημένο μέχρι να συμφωνηθούν όλα και οι ηγέτες θα στοχεύσουν στην επίτευξη λύσης το συντομότερο δυνατόν χωρίς οποιαδήποτε επιβαλλόμενα ή τεχνητά χρονοδιαγράμματα.
“Συνεπώς, οι δύο κοινότητες έχουν συμφωνήσει τους γενικούς κανόνες και τρόπους που διέπουν τη διαπραγματευτική διαδικασία. Αυτό έχει επιτρέψει στους δύο ηγέτες να έχουν μια σαφή και κοινή αντίληψη του πλαισίου της προβλεπόμενης διευθέτησης και τους τρόπους και τα μέσα για την επίτευξή της”, σημείωσε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος σε σημαντικές πτυχές του κυπριακού προβλήματος, όπως επιβεβαίωση ότι η Ενωμένη Κύπρος θα έχει μία και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα, μία και μόνη κυριαρχία και μία και μόνη ιθαγένεια, εξασφάλιση για όλους τους Κυπρίους, της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος απόκτησης περιουσίας, εγκατάστασης, άσκησης επαγγέλματος και ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή άσκησης οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Κύπρο.
Ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί ο πλήρης σεβασμός του δικαιώματος του ατόμου στην ιδιοκτησία, διασφάλιση ότι ο δημογραφικός χαρακτήρας του νησιού κατά την πρώτη ημέρα της λύσης θα αντικατοπτρίζει, με μια μικρή απόκλιση, την παραδοσιακή δημογραφική σύνθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως εγκαθιδρύθηκε το 1960 καθώς και διασφάλιση ότι η εν λόγω δημογραφική σύνθεση δεν θα μεταβληθεί από έξωθεν επιρροές.
Μίλησε ακόμη για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου χωρίς αποκλίσεις και μόνιμες παρεκκλίσεις, προστασία του διζωνικού και δικοινοτικού χαρακτήρα της λύσης μέσω συγκεκριμένων ρητρών.
“Όπως συμφωνήθηκε από τους δύο ηγέτες: Το Ομοσπονδιακό σύνταγμα θα ορίζει ότι η ενωμένη ομοσπονδία της Κύπρου θα αποτελείται από δύο συνιστώσες πολιτείες με ισότιμο καθεστώς”, ανέφερε.
Αναφέρθηκε ακόμη στην καθιέρωση του τρόπου με τον οποίο θα ασκείται η πολιτική ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, συγκλίσεις έχουν επιτευχθεί στις περισσότερες πτυχές των Κεφαλαίων της Διακυβέρνησης, της Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος όλων των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
“Την ίδια στιγμή, εκείνο το οποίο είναι ενθαρρυντικό είναι ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες διαπραγματεύσεις, έχουν ξεκινήσει για πρώτη φορά συζητήσεις, υπό τη μορφή ανταλλαγής ιδεών (brainstorming), σε σχέση με τα Κεφάλαια των Εδαφικών Αναπροσαρμογών και της Ασφάλειας”, σημείωσε.
Ο ΠτΔ επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να εργάζεται με με τον ίδιο ζήλο, ώστε να επιτευχθεί λύση το συντομότερο και, εάν είναι δυνατόν, μέχρι το τέλος του έτους.
Επανέλαβε πως η λύση θα πρέπει να επανενώνει τη χώρα, τον λαό, την οικονομία και τους θεσμούς, να δημιουργεί μια επωφελή κατάσταση για όλους τους Κυπρίους, να απαντά στις προσδοκίες, τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων, να διασφαλίζει ένα σύγχρονο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και των Η.Ε., με πλήρη κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα και να αποκαθιστά και να σέβεται πλήρως τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νόμιμων πολιτών της.
Πρέπει, τόνισε, η λύση να καθιερώνει την Κύπρο ως διεθνές πρότυπο ειρηνικής συνύπαρξης και ευημερούσας συνεργασίας μεταξύ όλων των πολιτών της, ανεξαρτήτως των διαφορετικών εθνοτικών, και της πολιτιστικής και θρησκευτικής πολυμορφίας, να απαλλάσσει την Κύπρο από τα στρατιωτικά στρατεύματα και τις εγγυήσεις τρίτων χωρών, η οποία αποτελεί στοιχείο αναχρονισμού στον σημερινό κόσμο.
"Πιστεύω ακράδαντα ότι η επίλυση του Κυπριακού θα ήταν προ πάντων προς όφελος όλων των Κυπρίων, θα δημιουργούσε συνθήκες ειρήνης, ευημερίας και μίας εύρωστης κοινωνίας, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό της για τις μελλοντικές γενιές", ανέφερε.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η λύση περιφερειακά θα μετέτρεπε την Κύπρο σε μία χώρα-μοντέλο σταθερότητας και προβλεψιμότητας και θα ενίσχυε τον ρόλο της Κύπρου ως παροχέα ασφάλειας σε μία από τις πλέον ταραχώδεις περιοχές του κόσμου.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόσθεσε, η επίλυση του Κυπριακού θα τερμάτιζε το οξύμωρο σχήμα του να έχεις ένα κράτος-μέλος διαιρεμένο, ενώ παράλληλα θα ενίσχυε θετικά τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και τη συνολική αρχιτεκτονική σταθερότητας της ΕΕ.
"Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, η λύση ενός διεθνούς προβλήματος που βρίσκεται στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών τις τελευταίες δεκαετίες, θα αποτελούσε ένα φάρο ελπίδας ότι ακόμα και τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με ειρηνικό τρόπο μέσω των Ηνωμένων Εθνών", σημείωσε.
O Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση με το βίαιο εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων, λέγοντας ότι για να αντιστραφούν αυτές οι εξελίξεις και να εδραιωθούν πιο ευημερούσες, δίκαιες και ειρηνικές κοινωνίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και κατά τρόπο αποτελεσματικό τις γενεσιουργές αιτίες.
Μίλησε για την ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης σε όλες εκείνες τις χώρες και τις περιοχές που το έχουν ανάγκη μέσω μιας στοχευμένης στρατηγικής για δημιουργία δημιουργία θεσμών, σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης.
Μίλησε και για την ανάγκη αντιμετώπισης των απειλών που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες διενέξεις και την ανάγκη αποτροπής μελλοντικών διενέξεων καθώς επίσης και αντιμετώπισης κατά τρόπο ολοκληρωμένο των διακινητών ατόμων και των υποκινητών της τρομοκρατίας.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι τα ΗΕ αποτελούν το μόνο διεθνές φόρουμ που δημιουργήθηκε από όλους μας με στόχο τη συλλογική επίλυση περιφερειακών και διεθνών απειλών προς την ειρήνη και την ασφάλεια.
Διαφορετικά, σημείωσε, αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο διαιώνισης της σημερινής ανθρωπιστικής κρίσης και των συνεχιζόμενων διενέξεων που θα υπηρετήσουν τα συμφέροντα των δημιουργών τους σε βάρος των παγκόσμιων αρχών.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμη ότι η παγκόσμια, συνολική και αδιαίρετη ατζέντα 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη, αντιπροσωπεύει ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους μας και αποτελεί το καθοδηγητικό μας εργαλείο για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις παγκόσμιες προκλήσεις που ξεπερνούν σύνορα και απειλούν την περιφερειακή και τη διεθνή συνοχή.

_________________